Integrity of Dual-Constellation aided Navigation Filter in Safety-Critical Maritime Applications

Szczecin / Maritime Univ. (2019) [Fachzeitschriftenartikel]

European journal of navigation
Band: 19
Ausgabe: 3
Seite(n): 10-17

Autorinnen und Autoren

Autorinnen und Autoren

Liu, Shuchen
Gehrt, Jan-Jöran
Abel, Dirk
Zweigel, René

Identifikationsnummern

  • REPORT NUMBER: RWTH-2020-02211